Visitkort kan endast beställas av medlemsféer av Sagoland Poesi. Läs hur du blir fé på féskapsidan. Efter din order hör jag av mig angående din personalisering. Du har en vecka på dig att bekräfta att texten är korrekt. Undlåter du att höra av dig ogiltigförklaras beställningen. Annars får du ditt personaliserade kort hemskickad. Alla kort här nere får du använda som de är om du länkar tillbaka till Sagoland Poesi - http://vetteljus.org/sagoland

Callingcards may only be ordered by fairy members of Fairyland Poetry. Read how to become a fairy on the fairyship page. After your order you will hear from me concerning your personalization. You have one week to confirm that the text is correct. If you neglect to get in contact your order will be invalid. Else you'll get your personalized card sent home. All cards below you may use if you link back to Fairyland Poetry - http://vetteljus.org/sagoland225x300

Changes only made for members.
To save card left-click, new window, right-click, save.

Artikelnr: CARD-01

Blank copy

Artikelnr: CARD-02

Blank copy

Artikelnr: CARD-03

Blank copy

Artikelnr: CARD-04

Blank copy

Artikelnr: CARD-05

Blank copy

Artikelnr: CARD-06

Blank copy

Artikelnr: CARD-07

Blank copy

Artikelnr: CARD-08

Blank copy

Artikelnr: CARD-09

Blank copy

Artikelnr: CARD-10

Blank copy

Artikelnr: CARD-11

Blank copy

Artikelnr: CARD-12

Blank copy

Artikelnr: CARD-13

Blank copy

Artikelnr: CARD-14

Blank copy

Artikelnr: CARD-15

Blank copy

Artikelnr: CARD-16

Blank copy

Artikelnr: CARD-17

Blank copy

Artikelnr: CARD-18

Blank copy

Artikelnr: CARD-19

Blank copy

Artikelnr: CARD-20

Blank copy


mail to Angelica to The Queen's Angel Wish

Webdesign © ibeoDesign. All rights reserved for this webset
and nothing you find here may be dublicated in any way.