Fairyland Poetry Webgroup

Angelicas Wings Fantasy Valley

Legendary Creations Heavenly Joy

Angelicas Hope Fantasy Kingdom

Legendary Romance Sagan Om Ringen

Den här boken har jag nu läst i sitt färdiga tryckta skick och fann den både informativ och lättläst. 2010 erhöll dessutom min far - författaren - det alternativa nobalpriset för denna bok. För den historieintresserade som specialiserat sig på trakten runt Mesopotamien är det här definitivt en intressant bok, som på många vis målar upp en värld alltför skrämmande lik vår nuvarande med parasiter som lever på de verkliga arbetarnas svett och tårar. Än idag har vi banker, räntor och ocker som plågar oss och tynger vår existens som ett tungt ok. De parasiter som skoningslöst förstör vår jord och suger ut alla som försöker tjäna sitt dagliga bröd. Detta gör att boken i sann mening beskriver vår nuvarande sk civilisations ursprung.

Använd gärna den här bannern och länka tillbaka hit.

SumerAll rights reserved and nothing you find here may be dublicated in any way.