Välkommen till riddarsidan.

För att bli en Fé Riddare krävs numer att du går med i Sagan Om Ringen. Det är en mailinglista där alla riddare kan dela sina upptäckter, men det är ingen chatlista, varför alla svar går till avsändaren och ej till listan. Var vänlig respektera denna enkla regel eller du blir påmind av mig!


Welcome to the knight page.

To become a Fairy Knight it's now demanded that you join Sagan Om Ringen. It's a mailinglist where all knights can share their discoveries, but it's not a chatlist, why all answers goes back to the sender and not the list. Please respect this simple rule or you will be reminded by me!

Här under hittar du koder du kan använda på din hemsida. Kopiera bara av koderna och klistra in dem.
Below you'll find codes you may use your homepage. Just copy the codes and paste them in.

I adopted my dolls at DHF


Musik: Elvis Presley - Angel "For All Angels of this World"


Välkomna att besöka Sagan Om Ringens websida.
Welcome to visit Sagan Om Ringen's website.

Lord of the Rings - for all knights and seekers
Sagan Om Ringen för riddare och sökare!Sagan Om Ringen

Som Riddare måste du dela med dig av historieforskning, sagor eller liknande!
As a Knight you have to share history research, fairytales or similar!

Fantasy Pages

Angelicas Wings


Fantasy Valley


Legendary Creations


Heavenly Joy


Angelicas Hope


Fantasy Kingdom


Legendary Romance

Click card to go to the princess pea-tale!

Sagolandet Atlantis
Människans Släktband
Runornas Historia

Arvet från Sumer
Världens FörändringClick card to go to the atlantis-book or the sumer-book!


Click card to go to the humans-book or the world-book!


Click card to go to the runes-book!

<div align="center"><a href="http://vetteljus.org/sagoland" target="_blank"><img src="http://vetteljus.org/sagoland/gifts/fairylandinvite1.jpg" border="0" alt="Fairyland Poetry"></a></div>

This code looks like this on the internet:

Fairyland Poetry


<div align="center"><a href="http://vetteljus.org/sagoland" target="_blank"><img src="http://vetteljus.org/sagoland/gifts/fairylandinvite3.jpg" border="0" alt="Fairyland Poetry"></a></div>

This code looks like this on the internet:

Fairyland Poetry


<div align="center"><a href="http://vetteljus.org/sagoland" target="_blank"><img src="http://vetteljus.org/sagoland/gifts/fairylandinvite5.jpg" border="0" alt="Fairyland Poetry"></a></div>

This code looks like this on the internet:

Fairyland Poetry


<div align="center"><a href="http://vetteljus.org/sagoland" target="_blank"><img src="http://vetteljus.org/sagoland/gifts/fairylandinvite7.jpg" border="0" alt="Fairyland Poetry"></a></div>

This code looks like this on the internet:

Fairyland Poetry


<div align="center"><a href="http://vetteljus.org/sagoland" target="_blank"><img src="http://vetteljus.org/sagoland/gifts/fairylandinvite9.jpg" border="0" alt="Fairyland Poetry"></a></div>

This code looks like this on the internet:

Fairyland Poetry


<div align="center"><a href="http://vetteljus.org/sagoland" target="_blank"><img src="http://vetteljus.org/sagoland/gifts/fairylandinvite11.jpg" border="0" alt="Fairyland Poetry"></a></div>

This code looks like this on the internet:

Fairyland Poetry


<div align="center"><a href="http://vetteljus.org/sagoland" target="_blank"><img src="http://vetteljus.org/sagoland/gifts/fairylandinvite13.jpg" border="0" alt="Fairyland Poetry"></a></div>

This code looks like this on the internet:

Fairyland Poetry


<div align="center"><a href="http://vetteljus.org/sagoland" target="_blank"><img src="http://vetteljus.org/sagoland/gifts/fairylandinvite15.jpg" border="0" alt="Fairyland Poetry"></a></div>

This code looks like this on the internet:

Fairyland Poetry


<div align="center"><a href="http://vetteljus.org/sagoland" target="_blank"><img src="http://vetteljus.org/sagoland/gifts/fairylandinvite17.jpg" border="0" alt="Fairyland Poetry"></a></div>

This code looks like this on the internet:

Fairyland Poetry


<div align="center"><a href="http://vetteljus.org/sagoland" target="_blank"><img src="http://vetteljus.org/sagoland/gifts/fairylandinvite19.jpg" border="0" alt="Fairyland Poetry"></a></div>

This code looks like this on the internet:

Fairyland Poetry


<div align="center"><a href="http://vetteljus.org/sagoland" target="_blank"><img src="http://vetteljus.org/sagoland/gifts/fairylandinvite21.jpg" border="0" alt="Fairyland Poetry"></a></div>

This code looks like this on the internet:

Fairyland Poetry


<div align="center"><a href="http://vetteljus.org/sagoland" target="_blank"><img src="http://vetteljus.org/sagoland/gifts/fairylandinvite23.jpg" border="0" alt="Fairyland Poetry"></a></div>

This code looks like this on the internet:

Fairyland Poetry


<div align="center"><a href="http://vetteljus.org/sagoland" target="_blank"><img src="http://vetteljus.org/sagoland/gifts/fairylandinvite25.jpg" border="0" alt="Fairyland Poetry"></a></div>

This code looks like this on the internet:

Fairyland Poetry


<div align="center"><a href="http://vetteljus.org/sagoland" target="_blank"><img src="http://vetteljus.org/sagoland/gifts/fairylandinvite27.jpg" border="0" alt="Fairyland Poetry"></a></div>

This code looks like this on the internet:

Fairyland Poetry


<div align="center"><a href="http://vetteljus.org/sagoland" target="_blank"><img src="http://vetteljus.org/links/bannerFP.gif" border="0" alt="Fairyland Poetry"></a></div>

This code looks like this on the internet:

Fairyland Poetry


<div align="center"><a href="http://vetteljus.org/sagoland" target="_blank"><img src="http://vetteljus.org/links/bannerFP.jpg" border="0" alt="Fairyland Poetry"></a></div>

This code looks like this on the internet:

Fairyland Poetry


<div align="center"><a href="http://vetteljus.org/sagoland" target="_blank"><img src="http://vetteljus.org/links/bannerFP2.jpg" border="0" alt="Fairyland Poetry"></a></div>

This code looks like this on the internet:

Fairyland Poetry


<div align="center"><a href="http://vetteljus.org/sagoland" target="_blank"><img src="http://vetteljus.org/links/bannerFP3.jpg" border="0" alt="Fairyland Poetry"></a></div>

This code looks like this on the internet:

Fairyland Poetry
mail to Angelica to The Queen's Angel Wish

Webdesign © ibeoDesign. All rights reserved for this webset
and nothing you find here may be dublicated in any way.
Music by Elvis Presley - Angel.