Välkommen till féskapssidan. Enda sättet att bli nyantagen som fé är numer att gå med i antingen min kreativa temagrupp Romeo & Julia eller min historiska temagrupp Sagan Om Ringen. Det gör du genom att gå med någon av dessa båda mailingslistor och efter du accepterats är du en Kurtisan/Riddare vid hovet i Fairyland Poetry.

Welcome to the fairyship page. The only way to become a new fairy at the present is to either join my creative theme group Romeo & Julia or my historical theme group Sagan Om Ringen. You'll do that by joining one of these two mailinglists and after you're accepted you are a Courtesan/Knight at the court in Fairyland Poetry.

I adopted my dolls at DHF


Musik: Elvis Presley - Angel "For All Angels of this World"
Endast priser åt féer!

 1. Som ny fé kallas du Herre/Dam och kan ansöka om att få ditt första stjärnpris.
  As a new fairy you're called Sir/Lady and may apply for your first star award.
 2. Som fé i över sex månader kallas du Baron/Baronessa och kan ansöka om att få ditt andra stjärnpris. As a fairy for more then six months you're called Baron/Baroness and may apply for your first star award.
 3. Som fé i över ett år kallas du Greve/Grevinna och kan ansöka om att få ditt tredje stjärnpris. As a fairy for more then one year you're called Count/Countess and may apply for your third star award.
 4. Som fé i över två år kallas du Hertig/Hertiginna och kan ansöka om att få ditt fjärde stjärnpris. As a fairy for more then two years you're called Duke/Dutchess and may apply for your forth star award.
 5. Som fé i över tre år kallas du Prins/Prinsessa och kan ansöka om att få ditt femte stjärnpris. As a fairy for more then three years you're called Prince/Princess and may apply for your fifth star award.
 6. Som fé i över fem år kallas du Kung/Drottning och kan ansöka om att få ditt sjätte stjärnpris. As a fairy for more then five years you're called King/Queen and may apply for your sixth star award.
 7. Som fé i över tio år kallas du Kejsare/Kejsarinna och kan ansöka om att få ditt sjunde stjärnpris. As a fairy for more then ten years you're called Emperor/Empress and may apply for your seventh star award.
Priserna nedan kan endast féer ansöka som uppfyller angivna villkor.
The awards below may only be applied by fairies who fullfill announced condition.

 1. Alla féer kan ansöka om att få det här priset. All fairies may apply to recieve this award.


 2. Alla féer som gått med i Webringen kan ansöka om att få det här priset. All fairies who have joined the Webring may apply to recieve this award.


 3. Alla féer som gått med i Forumet kan ansöka om att få det här priset. All fairies who have joined the Forum may apply to recieve this award.


 4. Alla féer som gått med i mailinglistan "My Blue Sky Updates" kan ansöka om att få det här priset. All fairies who have joined the mailinglist "My Blue Sky Updates" may apply to recieve this award.


 5. Alla féer som varit kreativa i temagruppen "Romeo & Julia" kan ansöka om att få det här priset. All fairies who have been creative in the theme group "Romeo & Julia" may apply to recieve this award.


 6. Alla féer som varit historiska i temagruppen "Sagan Om Ringen" kan ansöka om att få det här priset. All fairies who have been historical in the theme group "Sagan Om Ringen" may apply to recieve this award.


 7. Alla féer som varit kreativa i över ett år i temagruppen "Romeo & Julia" kan ansöka om att få det här priset. All fairies who have been creative in over one year in the theme group "Romeo & Julia" may apply to reviece this award.


 8. Alla féer som varit historiska i över ett år i temagruppen "Sagan Om Ringen" kan ansöka om att få det här priset. All fairies who have been historical in over one year in the theme group "Sagan Om Ringen" may apply to recieve this award.


 9. Alla féer som varit kreativa i över fem år i temagruppen "Romeo & Julia" kan ansöka om att få det här priset. All fairies who have been creative in over five years in the theme group "Romeo & Julia" may apply to reviece this award.


 10. Alla féer som varit historiska i över fem år i temagruppen "Sagan Om Ringen" kan ansöka om att få det här priset. All fairies who have been historical in over five years in the theme group "Sagan Om Ringen" may apply to recieve this award.
Endast priser åt riddare och kurtisaner!

 1. Dessa priser kan fås så snart du gått med temagruppen Sagan Om Ringen.
  These awards are able to get as soon as you have joined the theme group Lord Of The Rings.
 2. Dessa priser kan fås så snart du gått med temagruppen Romeo Och Julia.
  These awards are able to get as soon as you have joined the theme group Romeo And Juliette.

Gå med i min mailinglista om du vill få uppdateringar.
Join my mailinglist if you wish to recieve updates.


Subscribe to My Blue Sky updates!!!


Ansök här om du vill gå med i forumet.

Join Fairyland Poetry Forum

Apply here if you wish to join the forum.


Min webbring är öppen för alla fantasisidor.
Du kan anmäla hur många hemsidor du vill.

Join Fairyland Poetry WEBRING

My webring is open for all fantasy sites.
You may join with as many websites you wish.

Ansök till mailinglistan Romeo & Julia om du vill bli fé i Fairyland Poetry.
Då blir du med i alla mina tre grupper (Blå, Grön, Röd)!Subscribe to Romeo & Julia to join ALL my three GROUPS!


Ansök till mailinglistan Sagan Om Ringen om du vill bli fé i Fairyland Poetry.
Då blir du med i två av mina grupper (Blå, Röd)!Subscribe to Sagan Om Ringen to join TWO my three GROUPS!
view sign   

   

   

   


mail to Angelica to The Queen's Angel Wish

Webdesign © ibeoDesign. All rights reserved for this webset
and nothing you find here may be dublicated in any way.
Music by Elvis Presley - Angel.