Dessa kort är gjorda av Elfen Yavanna och så är även dikterna på dem.
These cards are made by Elfen Yavanna and so is also the poems on them.

I adopted my lady doll from DHF

Sagan Om Ringen med Fantasy Design

Webdesign © ibeoDesign.