Det här är berättelsen om min planet Uranus i Zodiaken.
This is the story about my planet Uranus in the Zodiac.

I adopted my lady doll from DHF
Uranus är far till alla barnen - The All Father:
It started in March 2011


När jag föddes befann sig Uranus i Lejonets tecken och i mitt Tionde hus.

Uranus i Lejonet är dominerande och rebellisk med en originell kreativ sida. Konstnärlig nydanande verksamhet och uppfinningsrikedom, kännetecknar den generation jag tillhör, liksom oförmåga att acceptera andras auktoritet och ett extremt självständighetsbehov - anarkist.

Uranus i tionde huset visar min syn på mig själv och gör att jag vill uttrycka min personlighet på ett annorlunda och fritt sätt yrkesmässigt. Min förmåga till nyskapande och originalitet vill jag få fram i mitt yrke. Rutin står jag inte ut med.

Uranus kvadratur Månen visar att jag har ett stort behov av frihet i mitt liv. Känner mig ofta olustig när jag kommer känslomässigt nära andra. Jag drivs av en rädsla för att bli övergiven och försöker resonera bort känslomässiga behov, utan att lyckas. Detta ger plötsliga irrationella känslostormar och jag upplever mig känslomässigt instängd. Jag söker mig till miljöer där jag kan möta nya idéer, vantrivs med min könsroll och har inte mycket till övers för traditioner. Jag blir lätt irriterad och har ett våldsamt humör.

Uranus trigon Mars gör mig ambitiös och energisk. Jag arbetar gärna hårt så länge jag är oberoende och får följa min egen vilja.

Odjurens Tid
Loggor Gåvor Priser Kort
Adoptioner Gotiskt Tema Dockor Ondska
Profetior Filmer Saturnus Länkar
Ringar Gäster

Odjurens Tid


Moonpicture and blue lady © the artists.
Webdesign © ibeoDesign.

Odjurens Tid med Gotiskt Tema