Har du också hört rykten att vi närmar oss tidens slut? Mayakalendern sägs ta slut tills 2012 och Vattumannens tidsålder börjar när som helst. Allt vi tror vi vet kommer enligt en del att vändas upp och ner, medan andra tror undergången är nära. Vad vi tror beror nog mest på om vi själva bär positiv livsenergi eller omedvetet hjälper den negativa energin som alltid strävar efter lidande och död. Ifall du är en av alla som märkt denna trend och själv letat efter svar har du säkert läst en massa texter, som den jag citerar här nere.


Have you also heard the rumour that we are nearing the end of time? The Maya-calender says to end at 2012 and the Age of Aquarius starts anytime. Everything we think we know will according to some be turned up-side-down, while others believe the doom is near. What we believe might mostly depend on whether we ourselves carry positive life-energy or unknowingly helps the negative energy which always strive for suffering and death. If you are one of those who have noticed this trend and are yourself looking for answers you surely has read alot of texts, like the one I cite below.

I adopted my lady doll from DHF

"Då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet; det hade tio horn och sju huvuden.
Vilddjuret liknade en panter, men det hade fötter såsom en björn och gap såsom ett lejon."
"Och draken gav det sin makt och sin tron och gav det stor myndighet.
Och hela jorden såg med förundran efter vilddjuret.
Och det fick makt att föra krig mot de heliga och att övervinna dem;
och det fick makt över alla stammar och folk och tungomål och folkslag."
"Envar som inte har sitt namn från världens begynnelse skrivet i livets bok, skola tillbedja det."
"Den som för andra bort i fångenskap, han skall själv bliva bortförd i fångenskap;
den som dräper andra med svärd, han skall själv bliva dräpt med svärd."
"Här gäller det för de heliga att hava ståndaktighet och tro.
Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden;
det hade två horn, lika ett lamms, och det talade som en drake.
Och det utövar det första vilddjurets hela myndighet, i dess åsyn."
"Och det kommer jorden och dem som bo därpå att tillbedja det första vilddjuret."
"Och det gör stora tecken, så att det till och med låter eld
i människornas åsyn falla ned från himmelen på jorden.
Och genom de tecken, som det har fått makt att göra i vilddjurets åsyn,
förvillar det jordens inbyggare."
"Det förmår genom sitt tal jordens inbyggare att göra en bild åt vilddjuret.
Och det fick makt att giva ande åt vilddjurets bild,
så att vilddjurets bild till och med kunde tala (jag tänkte på teven här!)
och kunde låta döda alla som icke tillbad vilddjurets bild."
"Och det förmår alla, både små och stora,
både rika och fattiga, både fria och trälar,
att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan,
så att ingen får vare sig köpa eller sälja något,"
"utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal.
Här gäller det att vara vis; den som har förstånd,
han räknar ut betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal.
Och dess tal är sexhundra sextiosex."

I engelska Bibeln står det till och med 6 - 33 - 6,
vilket gör det ännu lättare att identifiera vilken som är det lilla vilddjuret.

Läs sista meningen igen i citatet, så ser du var nyckeln till gåtan är. Du måste räkna ut en människas tal. Med det menar texten numerologi. Första numret är människans fullständiga namn, alla förnamn och det efternamn givet som barn. Andra numret är hela födelsedatumet. Tredje numret är födelsedagen. Så gör man alltid när man räknar ut en persons viktigaste tre nummer. Namnet jag testade med alfanumerologi var George Walker Bush = 6. Nästa test var hans födelsedatum 1946-07-06 = 33 (6). Födelsedagen ger den sista siffran 6. Att jag valde att testa just dessa nummer är alltså ingen slump. Det är de numren man vanligen tar fram när man gör numerologi. De står för: Karaktärsdragen (namn), Ödestal (födelsedatum), samt Framtidstal (födelsedag). Disinformatörer vill få oinvigda att tro man kan bevisa vad som helst med numerologi. Det finns regler den som har förstånd följer.

  1. Min uträkning gav siffrorna 7+5+15+18+7+5+23+1+12+11+5+18+2+21+19+8=177, vidare 1+7+7=15, och 1+5=6. Namnet jag testade var George Walker Bush.

  2. Nästa test av hans födelsedatum 1946-07-06 gav 1+9+4+6+7+6=33, de två treorna i engelska Bibeln, som blir 3+3=6.

  3. Födelsedagen ger den sista siffran 6.


A thick-twisted brake, in the time of a storm,
Seem'd kindly to cover a sheep:
So snug, for a while, he lay shelter'd and warm,
It quietly sooth'd him asleep.

The clouds are now scatter'd--the winds are at peace,
The sheep to his pasture inclin'd;
But ah! the fell thicket lays hold of his fleece,
His coat is left forfeit behind.

My friend, who the thicket of law never try'd,
Consider before you get in;
Tho' judgment and sentence are pass'd on your side,
By Jove, you'll be fleec'd to your skin.

Dikt av John Cunningham

by Ahmed Omar Sheikh


En länk om propagandan odjurens sida ensidigt bombarderar medel-swanson i USA.
A link about the propaganda the beasts side onesided bombards middle-swanson with in USA.


De visar en video som exempel på den officiella ensidiga hat-propagandan, där de ständigt jämför Bush-regimens kritiker med Hitler, trots att det var Bush farfar Prescott Bush som sponsrade Hitler. De älskar att säga att motståndssidan hatar Amerika, trots att majoriteten av amerikanarna vill veta sanningen och fattat att de ljuger om bakgrunden till irak-kriget, 911 och mycket mycket mer. De håller med en dåres envishet fast vid att alla fakta är oväsentliga och att endast en som står på terrorismens sida vägrar att blint låta sig styras av vämjeligt hat över alla döda i 911, som de helt otroligt jämför med Förintelsen när 6 miljoner dog. 911 kan möjligen jämföras med Estonia, som tystades ner på samma sätt och precis som 911 blev alla bevis bortsmusslade av Halliburton, Cheneys älsklingsföretag, som var de som fick dyka och hämta vad det nu var de ville ha på vraket. De jämför också med JFK, som inte har något gemensamt med 911 annat än lögnerna, men allt gemensamt med mordet på Olof Palme. Samma bakom alltihop för om och om igen dyker samma namn upp - alla Bush, hans familj och vänner. Till och med den påstådda terroristen bin Ladins familj är sen länge bästa kompisar med Bush.


Mark Crispin Miller, author of The Bush Dyslexicon and professor of media studies at New York University, in an interview with the Toronto Star:

"He's not a puppet. I think that Bush is a sociopathic personality. I think he's incapable of empathy. He has an inordinate sense of his own entitlement, and he's a very skilled manipulator. And in all the snickering about his alleged idiocy, this is what a lot of people miss. He has no trouble speaking off the cuff when he's speaking punitively, when he's talking about violence, when he's talking about revenge. When he struts and thumps his chest, his syntax and grammar are fine. It's only when he leaps into the wild blue yonder of compassion, or idealism, or altruism, that he makes these hilarious mistakes. When he tries to talk about what this country stands for, or about democracy, he can't do it." ... "I call him the feel bad president, because he's all about punishment and death. It would be a grave mistake to just play him for laughs."

Bush admits that Iraq Had Nothing To Do With 9/11
Den här planschen gjordes på uppdrag av en svensk muslim (känd som "Muhammed Omar", men lär vara döpt till Jonas), som påstod sig vilja göra reklam för en demonstration på sin hemsida. Eftersom jag också stöttar palestinernas rätt att återvända och rätt att leva som fria människor i en fri stat, utan rasåtskillnader och murar, hjälpte jag till och gjorde den här grafiken, efter önskemål om bildtema och texter.

Detta upprörde den förening som organiserade demonstrationen så mycket att planschen fick omedelbart tas ner för att inte stöta sig ytterligare med dem. Information jag fick senare visade att demonstrationens syfte hade bland annat varit att skydda den moskée som visas på affischen, vilket var förvirrande då en kritik varit att jag använt moskéen på affischen. En annan sak som mer kan förklara oviljan mot de valda parollerna är om organisatörerna inte stödjer det demokratiska valet i Palestina 2006. Läs gärna den palestinska bloggen Sabbah.

Tyvärr finns det inom alla "trosuppfattningar" (då menar jag religion, politik, vetenskap, etc) en drivkraft att försöka framstå som den rättfärdiga. Denna strävan skapar tydligen lögnare, eftersom jag under alla mina år anställd vid Svenska Kyrkan om och om igen blev utsatt för just att först hjälpsamt ställa upp och sen få skyllen för det material som beställaren själv målat upp och jag bara förverkligat. Även rena lögner om misstag jag inte hade något med att göra var vardagsmat hos SK. Så när den svenska muslimen som anlitat mig strax påstod att han inte haft något med planschens budskap eller utseende att göra kändes karaktären igen ifrån hur religiösa manipulerare och ynkryggar i det kristna samfundet agerade. Måhända dras många svaga människor till religion just för att det får dem att känna sig utvalda och speciella. De få sant goda jag mötte inom kyrkan hittas säkerligen inom alla andra religioner också. Så ingen skam över alla muslimer för att en inte vågade hålla sig till sanningen.

Här kommer vi in på profetian som säger att en dag går ridån ner för alla dessa religiösa, politiska och vetenskapliga människor, som lever i Asarnas värld. Jämför med Karin Boyes dikt där Asar och Alver delar upp världen. Asar det som synligt är, det som varit och det som är. Medan det som Alver tillhör är allt som ingen sett och som ännu ej har skett, dvs framtiden. Samma tema återkommer i gamla skrifter och det var förstås därifrån idén till Boyes text kom eller ifrån en inre intuition. Detta sätt att regera världen, med krig och makt, har lett oss hit vi är idag och detta sätt tillhör det förflutna - Asarnas tid. I bibeln talas det om att Djävulen fick råda över världen en begränsad tid. Sista boken är Johannes uppenbarelse om hur styret slutar med Odjurens tid. Märkliga saker finns att hitta i andra uråldriga skrifter för den som är nyfiken och har tid att forska.

Odjurens Tid
Loggor Gåvor Priser Kort
Adoptioner Gotiskt Tema Dockor Ondska
Profetior Filmer Saturnus Länkar
Ringar Gäster

Odjurens Tid


Moonpicture and blue lady © the artists.
Webdesign © ibeoDesign.

Odjurens Tid med Gotiskt Tema