Elk

Welcome

DividerElk

Höstens Dagar

Höstens dagar äro genomskinliga
och målade på skogens gyllne grund.
Höstens dagar le åt hela världen.

Det är så skönt att somna utan önskan,
mätt på blommorna och trött på grönskan,
med vinets röda krans vid huvudgärden.

Elk

Höstens dag har ingen längtan mer,
dess fingrar äro obevekligt kalla,
i sina drömmar överallt den ser,
hur vita flingor oupphörligt falla.

Dikt av Edith Södergren
DividerAutumn Gifts for You


Divider

ViewSign

Back Next
SiteMap
Mail Home

Divider

Logo

Original
Original Painting


Music: Eva Cassidy - Autumn Leaves