Välkommen till häxsidan.

För att bli Siarlärling krävs numer att du går med i Odjurens Tid. Det är en mailinglista där alla siare kan dela sina insikter, men det är ingen chatlista, varför alla svar går till avsändaren och ej till listan. Var vänlig respektera denna enkla regel eller du blir påmind av mig!


Welcome to the witch page.

To become a Seer Apprentice it's now demanded that you join Odjurens Tid. It's a mailinglist where all seers can share their insights, but it's not a chatlist, why all answers goes back to the sender and not the list. Please respect this simple rule or you will be reminded by me!

Här under hittar du koder du kan använda på din hemsida. Kopiera bara av koderna och klistra in dem.
Below you'll find codes you may use your homepage. Just copy the codes and paste them in.


Gifts for you!


Musik: Annie Lennox - Why? "För alla som letar efter svar"

I adopted my dolls at DHF

Välkomna att besöka Odjurens Tids websida.
Welcome to visit Odjurens Tids website.

Time of the Beasts - for all seers and witches
Odjurens Tid för siare och häxor!Odjurens Tid

Som Siare måste du dela med dig av ockulta studier, profetior eller liknande!
As a Seer you have to share occult studies, prophecies or similar!

Runas Sabbat Sidor

Yule


Imbolc


Ostara


Beltane


Litha


Lammas


Mabon


Samhain
Click card to go to the Yule- or Imbolc-sabbath!


Click card to go to the Ostara- or Beltane-sabbath!


Click card to go to the Litha- or Lammas-sabbath!


Click card to go to the Mabon- or Samhain-sabbath!

<div align="center"><a href="http://vetteljus.org/karleken"><img src="http://vetteljus.org/karleken/gifts/karlekenswelc1.jpg" border="0" alt="Kärlekens Cirkel"></a></div>

This code looks like this on the internet:

Kärlekens Cirkel


<div align="center"><a href="http://vetteljus.org/karleken"><img src="http://vetteljus.org/karleken/gifts/karlekenswelc2.jpg" border="0" alt="Kärlekens Cirkel"></a></div>

This code looks like this on the internet:

Kärlekens Cirkel


<div align="center"><a href="http://vetteljus.org/karleken"><img src="http://vetteljus.org/karleken/gifts/karlekenswelc3.jpg" border="0" alt="Kärlekens Cirkel"></a></div>

This code looks like this on the internet:

Kärlekens Cirkel


<div align="center"><a href="http://vetteljus.org/karleken"><img src="http://vetteljus.org/karleken/gifts/karlekenswelc4.jpg" border="0" alt="Kärlekens Cirkel"></a></div>

This code looks like this on the internet:

Kärlekens Cirkel


<div align="center"><a href="http://vetteljus.org/karleken"><img src="http://vetteljus.org/karleken/gifts/karlekenswelc5.jpg" border="0" alt="Kärlekens Cirkel"></a></div>

This code looks like this on the internet:

Kärlekens Cirkel


<div align="center"><a href="http://vetteljus.org/karleken"><img src="http://vetteljus.org/karleken/gifts/karlekenswelc6.jpg" border="0" alt="Kärlekens Cirkel"></a></div>

This code looks like this on the internet:

Kärlekens Cirkel


<div align="center"><a href="http://vetteljus.org/karleken"><img src="http://vetteljus.org/links/bannerKC.gif" border="0" alt="Kärlekens Cirkel"></a></div>

This code looks like this on the internet:

Kärlekens Cirkel


<div align="center"><a href="http://vetteljus.org/karleken"><img src="http://vetteljus.org/links/bannerKC.jpg" border="0" alt="Kärlekens Cirkel"></a></div>

This code looks like this on the internet:

Kärlekens Cirkel


<div align="center"><a href="http://vetteljus.org/karleken"><img src="http://vetteljus.org/links/bannerKC2.jpg" border="0" alt="Kärlekens Cirkel"></a></div>

This code looks like this on the internet:

Kärlekens Cirkel


<div align="center"><a href="http://vetteljus.org/karleken"><img src="http://vetteljus.org/links/bannerKC3.jpg" border="0" alt="Kärlekens Cirkel"></a></div>

This code looks like this on the internet:

Kärlekens Cirkel


<div align="center"><a href="http://vetteljus.org/karleken"><img src="http://vetteljus.org/links/bannerKC4.jpg" border="0" alt="Kärlekens Cirkel"></a></div>

This code looks like this on the internet:

Kärlekens Cirkelmail to Venus to Faces Of The Dream Goddess

Art © Dorian Art are used with written permission.
Webdesign © ibeoDesign. All rights reserved for this webset
and nothing you find here may be dublicated in any way.
Musik av Annie Lennox - Why?