Välkommen till lärlingskapssidan. Enda sättet att bli nyantagen som lärling är numer att gå med i antingen min kreativa temagrupp Romeo & Julia eller min historiska temagrupp Sagan Om Ringen eller min gotiska temagrupp Odjurens Tid. Det gör du genom att gå med någon av dessa tre mailingslistor och efter du accepterats är du en Skapare/Sökare/Siare för Kärlekens Cirkel.


Welcome to the apprenticeship page. The only way to become a new apprentice at the present is to either join my creative theme group Romeo & Julia or my historical theme group Sagan Om Ringen or my gothic theme group Odjurens Tid. You'll do that by joining one of the tree mailinglists and after you're accepted you are a Creator/Seeker/Seer for Kärlekens Cirkel.

I adopted my dolls at DHF


Musik: Annie Lennox - Why? "För alla som letar efter svar"

Endast priser åt lärlingar!

 1. Som ny lärling tillhör du Lila Neptunus Klanen och kan ansöka om att få ditt första klanpris (fantasi). Det finns ett pris åt varje Tema! As a new apprentice you belong to the Purple Neptune Clan and may apply for your first clan award (imagination). There is one award for each Theme!

  The award above is for Romeo & Julia!


  The award above is for Sagan Om Ringen!


  The award above is for Odjurens Tid!


 2. Som lärling i över ett år tillhör du Blå Uranus Klanen och kan ansöka om att få ditt andra klanpris (nyfikenhet). Det finns ett pris åt varje Tema! As an apprentice for more then one year you belong to the Blue Uranus Clan and may apply for your second clan award (curiousity). There is one award for each Theme!

  The award above is for Romeo & Julia!


  The award above is for Sagan Om Ringen!


  The award above is for Odjurens Tid!


 3. Som lärling i över två år tillhör du Svarta Saturnus Klanen och kan ansöka om att få ditt tredje klanpris (visdom). Det finns ett pris åt varje Tema! As an apprentice for more then two years you belong to the Black Saturn Clan and may apply for your third clan award (wisdom). There is one award for each Theme!

  The award above is for Romeo & Julia!


  The award above is for Sagan Om Ringen!


  The award above is for Odjurens Tid!


 4. Som lärling i över tre år tillhör du Vita Jupiter Klanen och kan ansöka om att få ditt fjärde klanpris (överflöd). Det finns ett pris åt varje Tema! As an apprentice for more then three years you belong to the White Jupiter Clan and may apply for your forth clan award (abundance). There is one award for each Theme!

  The award above is for Romeo & Julia!


  The award above is for Sagan Om Ringen!


  The award above is for Odjurens Tid!


 5. Som lärling i över fem år tillhör du Gröna Venus Klanen och kan ansöka om att få ditt femte klanpris (kärleksfullhet). Det finns ett pris åt varje Tema! As an apprentice for more then five years you belong to the Green Venus Clan and may apply for your fifth clan award (lovingness). There is one award for each Theme!

  The award above is for Romeo & Julia!


  The award above is for Sagan Om Ringen!


  The award above is for Odjurens Tid!


 6. Som lärling i över tio år tillhör du Gula Solen Klanen och kan ansöka om att få ditt sjätte klanpris (fulländning). Det finns ett pris åt varje Tema! As an apprentice for more then ten years you belong to the Yellow Sun Clan and may apply for your sixth clan award (completion). There is one award for each Theme!

  The award above is for Romeo & Julia!


  The award above is for Sagan Om Ringen!


  The award above is for Odjurens Tid!

Priserna nedan kan endast lärlingar ansöka som uppfyller angivna villkor.
The awards below may only be applied by apprentices who fullfill announced condition.

 1. Alla lärlingar kan ansöka om att få det här priset. All apprentices may apply to recieve this award.


 2. Alla lärlingar som gått med i Webringen kan ansöka om att få det här priset. All apprentices who have joined the Webring may apply to recieve this award.


 3. Alla lärlingar som gått med i Forumet kan ansöka om att få det här priset. All apprentices who have joined the Forum may apply to recieve this award.


 4. Alla lärlingar som gått med i mailinglistan "My Red Heart Updates" kan ansöka om att få det här priset. All apprentices who have joined the mailinglist "My Red Heart Updates" may apply to recieve this award.


 5. Alla lärlingar som varit kreativa i temagruppen "Romeo & Julia" kan ansöka om att få det här priset. All apprentices who have been creative in the theme group "Romeo & Julia" may apply to recieve this award.


 6. Alla lärlingar som varit historiska i temagruppen "Sagan Om Ringen" kan ansöka om att få det här priset. All apprentices who have been historical in the theme group "Sagan Om Ringen" may apply to recieve this award.


 7. Alla lärlingar som varit gotiska i temagruppen "Odjurens Tid" kan ansöka om att få det här priset. All apprentices who have been gothic in the theme group "Odjurens Tid" may apply to recieve this award.


 8. Alla lärlingar som varit kreativa i över ett år i temagruppen "Romeo & Julia" kan ansöka om att få det här priset. All apprentices who have been creative in over one year in the theme group "Romeo & Julia" may apply to reviece this award.


 9. Alla lärlingar som varit historiska i över ett år i temagruppen "Sagan Om Ringen" kan ansöka om att få det här priset. All apprentices who have been historical in over one year in the theme group "Sagan Om Ringen" may apply to recieve this award.


 10. Alla lärlingar som varit gotiska i över ett år i temagruppen "Odjurens Tid" kan ansöka om att få det här priset. All apprentices who have been gothic in over one year in the theme group "Odjurens Tid" may apply to recieve this award.


 11. Alla lärlingar som varit kreativa i över fem år i temagruppen "Romeo & Julia" kan ansöka om att få det här priset. All apprentices who have been creative in over five years in the theme group "Romeo & Julia" may apply to reviece this award.


 12. Alla lärlingar som varit historiska i över fem år i temagruppen "Sagan Om Ringen" kan ansöka om att få det här priset. All apprentices who have been historical in over five years in the theme group "Sagan Om Ringen" may apply to recieve this award.


 13. Alla lärlingar som varit gotiska i över fem år i temagruppen "Odjurens Tid" kan ansöka om att få det här priset. All apprentices who have been gothic in over five years in the theme group "Odjurens Tid" may apply to recieve this award.

Endast priser åt siare, sökare och skapare!

 1. Detta pris kan fås så snart du gått med temagruppen Odjurens Tid.
  This award is able to get as soon as you have joined the theme group Time Of The Beasts.


 2. Detta pris kan fås så snart du gått med temagruppen Sagan Om Ringen.
  This award is able to get as soon as you have joined the theme group Lord Of The Rings.


 3. Detta pris kan fås så snart du gått med temagruppen Romeo Och Julia.
  This award is able to get as soon as you have joined the theme group Romeo And Juliette.
Gå med i min mailinglista om du vill få uppdateringar.
Join my mailinglist if you wish to recieve updates.


Subscribe to My Red Heart updates!!!


Ansök här om du vill gå med i forumet.

Join Kärlekens Cirkel Forum

Apply here if you wish to join the forum.


Min webbring är öppen för alla mystiksidor.
Du kan anmäla hur många hemsidor du vill.

Join Love Circle WEBRING

My webring is open for all mystick sites.
You may join with as many websites you wish.

Ansök till mailinglistan Romeo & Julia om du vill bli lärling hos Kärlekens Cirkel.
Då blir du med i alla mina tre grupper (Röd, Grön, Blå)!Subscribe to Romeo & Julia to join ALL my three GROUPS!


Ansök till mailinglistan Sagan Om Ringen om du vill bli lärling hos Kärlekens Cirkel.
Då blir du med i två av mina grupper (Röd, Blå)!Subscribe to Sagan Om Ringen to join TWO my three GROUPS!


Ansök till mailinglistan Odjurens Tid om du vill bli lärling hos Kärlekens Cirkel.
Då blir du med i en av mina grupper (Röd)!Subscribe to Odjurens Tid to join ONE my three GROUPS!view sign   

   

   

   

   

mail to Venus to Faces Of The Dream Goddess

Art © Dorian Art are used with written permission.
Webdesign © ibeoDesign. All rights reserved for this webset
and nothing you find here may be dublicated in any way.
Musik av Annie Lennox - Why?