Här berättar jag om Venus och var min egen ligger i Zodiaken.
Here I tell about Venus and where my own lies in the Zodiac.

I adopted my doll from DHF~ Venus ~


Venus princip är attraktion och förening. Venus är kopplad till kärlek och vänskap. Venus tecken och husplacering berättar om hur du kommer överens med andra. Venus berättar också om kreativa och skapande talanger och behov. Venus berättar om din idé om kärlek och hur du kan ge och ta emot kärlek. Och om dina förväntningar när det gäller kärlek och relationer, om vad du är värd när det gäller kärlek. Venus berättar också om vad "skönhet" betyder för dig. Venus aspekter berättar hur du hanterar dessa saker, samtidigt som du har behov av att ge uttryck för andra delar av din person och hur du så lyckas integrera dessa i ditt liv. Venus berättar också en hel del om din kvinnosyn och hur du vill ge uttryck för din kvinnlighet.

Min Venus hittar du i Kräftan och i Nionde huset. Den befinner sig i en stor positiv aspekt (stortrigon) med Jupiter i Fiskarna, Femte huset, och med Neptunus i Skorpionen, Första huset, vilket är en mycket stark influens. Kräftan, Fiskarna och Skorpionen är alla av elementet Vatten. Mycket tyngd vid detta element ger en mycket känslig person, som är starkt intuitiv. Även positiva aspekter finns till Solen (med 30 grader) i Tvillingarna, Åttonde huset, samt till Pluto (med 60 grader) i Jungfrun, Elfte huset. Min Venus befinner sig i negativa aspekter till Månen (med 45 grader) i Oxen, Åttonde huset, till Saturnus (med 150 grader) i Vattumannen, Fjärde huset, och till Uranus (med 45 grader) i Lejonet, Tionde huset. Tvillingarna och Vattumannen är av elementet Luft och ger en viss flyktighet på både gott och ont. Jungfrun och Oxen är av elementet Jord och ger stabilitet och en viss tröghet. Lejonet är av elementet Eld, som ger intensitet utan uthållighet.

Kräftan uttrycker behovet av att få och ge näring till energi och växt. Kräftan ger näring till och inspirerar genom sin känslosamhet. Kräftan kan därför ses som den moderliga energin. Det viktigaste i Kräftans liv är känslan av att vara en del i något. T ex är familjerelationer viktiga för mig och jag har stort behov av att få känslomässig uppbackning. Jag är en trogen vän. Niondet huset, berättar om högre former av tanke-utbyte och studier. Det berättar om hur jag utvecklar min världsbild, och om mitt intresse för studier, vetenskap, filosofi och religion. T ex tycker jag om att resa och lära mig mycket om olika kulturer och aktiviteter som vidgar mina vyer. Jag ser att allt i livet hänger ihop på ett harmoniskt och vackert sätt.

(Texten delvis från Astrologi Handbok av Gunnel Söderström)
~ Venus Award ~

Fifth Clan of Lovingness
~ Alv i Eklöv ~

Venus strålar i fjärranRead Guestbook Sign Guestbook

Graphic By The Star Goddess

Webdesign © ibeoDesign.