Ladda hem webset i zip-format - Download websets in zip-format: Zip-filer / Zip-files.
Det enda jag kräver är att du behåller min grunddesign och länkar tillbaka till mig, samt till konstnären. Alla som är mina lärlingar i Kärlekens Cirkel kan gratis få ett websett personaliserat - ny rubrik + extra knappar. Är du lärling skriver du ett personligt mail till mig, ange vilket set du vill ha, vad det heter eller adressen, samt vad du vill ändra.

The only demand I have is that you keep my base-design and link back to me, and to the artist. The sabbats have their own websets, which you may not download from here. All of my apprentices in the Circle of Love can for free get one webset personalized - new headline + extra buttons. Are you an apprentice you write a personal mail to me, tell what set you want, what it's called or the address, and what you wish to change.

I adopted my doll from DHFHelandets Ängel (Angel of Healing)

Drömväverskan (The Dream Weaver)

December Ande (December Spirit)

Mörk Ängel (Dark Angel)
Möte (Encounter)

Midnatts Iris (Midnight Iris)

Månuppgång (Moonrising)

Alv Anslutning (Wyden Embrace)
Vit (White)

Besläktade Själar (Kindred Spirit)

Sankt Göran (Saint George)

Ljusets Prins (Prince of Light)

Zip-filed Websets


Read Guestbook Sign Guestbook

Graphic By The Star Goddess

Webdesign © ibeoDesign.