Här hittar du ett pris till dig, men mest till mig.
Here you find one award for you, but most for me.
Länka tillbaka hit - Link back to me:
vetteljus.org/gvenus

I adopted my doll from DHFVenuspris till dig
Pris från vår grupp Kärlekens Cirkel.
Pris från vår grupp Kärlekens Cirkel.
Pris från vår grupp Kärlekens Cirkel.
Pris från vår grupp Kärlekens Cirkel.
Pris från vår grupp Kärlekens Cirkel.
Pris från vår grupp Kärlekens Cirkel.

2002 blev Venus skapare 40 år!!!Priser och gåvor jag har erhållit, som du INTE får ta.

Back Again - More Awards


Read Guestbook Sign Guestbook

Graphic By The Star Goddess

Webdesign © ibeoDesign.