Vem är Tor?

Han är ute oc åker i öppen vagn efter två bockar som heter Tandgniostr och Tandgriner, de frustar eld genom näsborrarna och slår gnistor med klövarna, och vagnen bullrar inte måttligt på sin skumpande färd. Han är i besittning av en fruktansvärd hammare, Mjölner, och har dessutom ett styrkebälte som benämns Megingjort och fördubblar hans kroppskrafter och även hans verde när han spänner det. Tor är nämligen gudare och människors försvarare mot varjehanda onda makter i världens utkanter, företrädesvis jättar, och om hans mellanhavanden med sådana handlar alla mytologiska historier som berör Tor. De är i allmänhet rätt enkla och rör sig oftast kring styrkeprov och sådant. Till de vidlyftigare hör en berättelse i eddakvädet Hymiskvida. Efter en jakt beslöt asarna en gång att hålla kalas hos jätten Ägir som därför förmanas att brygga öl, men han säger sig inte ha något bryggkar som räcker. Tor och Tyr åtar sig då att åka och hämta ett rejält sådant hos jätten Hymer, och detta klaras också, men Tyr orkar inte ens rubba karet. Det är Tor ensam som bär hem det till Ägir. Dessförinnan har han förskräckt jätten Hymer med att ensam äta två tjurar till middag. Han spräcker vidare jättens ölkrus mot hans egen hårda panna, och med ett tjurhuvud som bete metar han upp själva Midgårdsormen och slår den i skallen med sin hammare. Historien om Tors fiske berättas utförligare av Snorre, som upplyser att när Tor kände nappet halade han in reven med all sin kraft, men motrycket vara så starkt att hans fötter gick tvärs igenom båtens botten. Hymer bleknade av förfäran när han såg Midgårdsormens ettersprutande huvud halas in mot båtkanten, helst som vatten strömmade in i båten på samma gång. Medan Tor svingade hammaren skar Hymer därför av reven med sin fiskekniv så att fångsten försvann i havet, och då blev Tor så arg att han slog jätten på örat så att han ramlade överbord och försvann.

En om möjligt ännu mera grotesk historia börjar med att Loke i falkhamn har hamnat i ett fönster till jätten Geirröds sal, där han blir fast och tvingas att köpa sitt liv med löftet att locka Tor dit utan både hammare och styrkebälte. Han lyckas med detta, men på vägen till Geirröd tittar Tor in hos guden Vidars mor som heter Grid, och hon varnar honom och lånar honom ett annat styrkebälte och ett par järnhandskar samt sin märkliga stav Gridarvol. Tor vadar därefter över världens största älv Vimur och strömmen i dess mitt är oerhört stark och går över axlarna på honom, men så får han se att Geirröds dotter Gjalp står och skrevar tvärs över älven ett stycke högre upp. Han yttrar då visdomsordet att strömmen bör stämmas vid källan, varpå han jagar bort flickan med en sten. Kommen till Geirröds gård får Tor härbärge i getstallet där det bara finns en stol, och den sätter han sig på. Då märker han att solen lyfts under honom, och för att inte bli klämd mot taket sätter han staven Gridarvol mot takbjälkarna och trycker raskt ned stolen. Buller och skrik hörs då, ty därmed har han brutit ryggen av Geirröds döttrar Gjalp och Greip. Inne i salen antastas han därpå av jätten själv som slänger en glödande järnstång mot honom, men Tor griper denna med sina lånade järnhandskar och kastar den tillbaka med sådan kraft att den går tvärs igenom en järnpelare, genomborrar Geirröd som har tagit skydd därbakom och försvinner ut genom husväggen.

Källhänsvisning: Stora Mytologiska Uppslagsboken, HexikonREAD SIGN
Webdesign ibeoDesign exclusively made for this site.
Artwork Make a Wish by Camilla Drakenborg at DevianArt.