Vem är Njord?

Gudinnan umgås med människorna emellanåt, och dessemellan tvättas vagnen och all dess apparatur av slavar, som blir dränkta så snart de fyllt sitt värv. Under de tusen år som skiljer Tacitus från Eddorna har gudinnan tydligen bytt kön, ty att Njord är samma namn som Nerthus råder det inget tvivel om. Snorres Edda upplyser om Njord att han bor i himlen på en plats som heter Noatun, och han är herre över vinden och bör åkallas inför resor till sjöss och vid jakt och fiske. Hans barn är Frej och Freja, och dem hade han med sig när han en gång i tiden kom till asarna, ty själv hör han inte till deras släkte utan tillhör ett gudasläkte som kallas vaner. Hans hustru är en skidåkerska vid namn Skade, men hon avskyr måsarnas skri på havets strand och vistas därför aldrig på Noatun.

Källhänsvisning: Stora Mytologiska Uppslagsboken, HexikonREAD SIGN
Webdesign ibeoDesign exclusively made for this site.
Artwork Celtic Moon by Camilla Drakenborg at DevianArt.