Några samlingssidor jag satt ihop.
Some collection pages I have put together.

I adopted my lady doll from DHFI min Blå Himmel har jag bland mycket annat skapat websidor åt böcker min broder skrev och tänkte skriva innan han flyttade till USA och gick över till den mörka sida, likt Anakin i Star Wars. Dvs han gjorde en Darth Vader och är nu inte längre intresserad av fornhistoria utan i att skapa det ultimata tredje världskriget som ska utplåna hela vår civilization.

På den lite roligare skalan har jag tagit med den sista boken min far skrev, som handlar om Sumer, eftersom den är av allmännare intresse än hans tidigare byaböcker, då han genom sin bok visar hur vi i tusentals år upprepat misstaget att tillåta ocker, dvs banker. Det slutar alltid i total katastrof. Boken som min far Erling Nilsson skrev blev till slut publicerad av ett finländskt förlag. Den är på svenska. Mina boksidor hittar du under länken "Biblioteket". Den är nästan som ett minnesmonument idag över dels min far, som avled 2012, och den bror som tidigare sökte ökad insikt och fred.

I min Sagogrupp Sagan Om Ringen uppmuntras studier av den typ av litteratur som berör allt runt vårt uråldriga kulturarv, inkluderat alla olika väsen, som till exempel alver, dvärgar och trollkarlar. En författare som använder mycket av den nordiska och nordvästra kulturarvet i sin litteratur och fantasivärld är förstås Tolkien, vars trilogi heter just Sagan Om Ringen på svenska. Om du hellre skriver dikter och gör bilder runt dessa gamla myter och väsen så rekommenderar jag dig att gå med i min Dikt- och grafikgrupp Romeo och Julia. Innan du går med i någon av dessa två grupper måste du dock först anmält dig via Sagoland Poesis formulär. Det hittar du här:

Join Fairyland Poetry

Subscribe to My Blue Sky updates!!!


My Blue Sky Blog - Fairyland Poetry.Smiles from Sweden
Happy site with fairies and poetry.

Glad sajt med féer och dikter.

Tears from Heaven
Sad site with photos and poetry.

Ledsen sajt med foton och dikter.

The 60´s - childhood
Memory site with photos from my life.

Minnessida med foton från mitt liv.

The 70´s - schoolyears
Memory site with photos from my life.

Minnessida med foton från mitt liv.

The 80´s - womanhood
Memory site with photos from my life.

Minnessida med foton från mitt liv.

The 90´s - matingyears
Memory site with photos from my life.

Minnessida med foton från mitt liv.

The 00´s - motherhood
Memory site with photos from my life.

Minnessida med foton från mitt liv.

The 10´s - goldenyears
Memory site with photos from my life.

Minnessida med foton från mitt liv.

Angels & Babies
My collection of angels.

Min samling av bäbisar.

Fairies & Pets
My collection of fairies.

Min samling av husdjur.

Unicorns & Animals
My collection of unicorns.

Min samling av djur.

Angels & Gifts
My collection of angels.

Min samling av gåvor.

Fairies & Gifts
My collection of fairies.

Min samling av gåvor.

Unicorns & Gifts
My collection of unicorns.

Min samling av gåvor.

Angels & Dolls
My collection of angels.

Min samling av dockor.

Fairies & Dolls
My collection of fairies.

Min samling av dockor.

Unicorns & Dolls
My collection of unicorns.

Min samling av dockor.
Gästbok


Webdesign © ibeoDesign. Art © David Delamare.
All rights reserved and nothing you find here may be dublicated in any way.